Firvillig-samfunnsoppdrag-750x456

Krisepakke 2 for frivillige organisasjoner på vei

379 av 440 søknader er innvilget i det som kalles krisepakke 2 til frivillige lag- og organisasjoner.

Krisepakke 2, som skal kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig  inntektsbortfall fra arrangement og annen aktivitet som følge av pålegg eller råd gitt av staten, åpnet for søknad 16. juli. Søknadsfristen er 15. september.

Per søndag 26. juli var det kommet inn 440 søknader. 379 av disse er nå innvilget. Resten av søknadene trenger lenger saksbehandlingstid og vil komme med i en senere pulje.

På listen er det altså 379 lag- og organisasjoner, men ikke noen er fra Randaberg i denne omgang.

Til sammen blir det utbetalt nær 30 millioner kroner i denne omgang, og utbetalingen omfatter i alt 1.144 arrangement eller anne aktivitet.

Se hvem som får utbetaling i første pulje.