Screenshot_2020-03-20 Nytt coronavirus WHO erklærer global folkehelsekrise FHI oppdaterer kontinuerlig råd om prøvetaking, [...]

— Flere tar for lett på smittevernreglene

FHI: Fortsatt håndvask og avstand i to-tre år

UNDERSØKELSE: Det er selskapet Opinion som har utført en undersøkelse som viser at flere tar lettere på smittevernreglene som gjelder enn tidligere. I tillegg er det stadig mange som forventer en ny smittetopp i løpet av høsten.

Underskelsen er gjort for Røde Kors og viser at én av fire nordmenn tar lettere på enkle smitteverntiltak som håndvask og fysisk avstand. Samtidig svarer nesten fire av fem i den samme undersøkelsen av de venter en ny smittetopp til høsten.

President Robert Mood i Røde Kors sier han er bekymret over tallene.

– Godt smittevern er like viktig nå som for tre måneder siden. Å bekjempe koronapandemien er en felles dugnad der alle må bidra for at vi skal lykkes, sier Mood.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet støtter Røde Kors.

— Det kan ta opptil tre år før hele befolkningen kan vaksineres mot koronaviruset. Så vi kan bare venne oss til å holde oss hjemme når vi er syke, vaske hendene og holde avstand til folk, for det må vi holde på med i to-tre år, sier Aavitsland.

Han sier FHI har gitt råd og veiledning til landets kommuner om hvilken beredskap de skal ha for å håndtere utbrudd utover høsten.

– Nå er det på tide at de forbereder seg på høsten med mulig ny smitte som skal oppdages og stoppes.

I undersøkelsen svarer også ni av ti spurte at de støtter en ny nedstengning dersom en ny spredning av viruset skulle komme.

Røde Kors sine koronaregler

1. Følg myndighetenes råd til enhver tid

og husk at rådene kan endres på kort varsel. Bruk bare sikre kilder for informasjon om viruset og sykdommen, sjekk helsenorge.no.

2. Vår oppførsel kan redde liv

Ta ansvar for å unngå smittespredning. Vær nøye med håndhygiene og hold minst en meters avstand fra andre mennesker. Respekter reglene for karantene.

3. Aksepter egne og andres følelser

Vi reagerer forskjellig i stressede situasjoner. Det er normalt å føle seg trist, lei, forvirret, bekymret eller sint under en krise.

4. Ikke bruk alkohol eller andre rusmidler for å takle en stresset situasjon

Håndter følelsene dine på en sunn måte.

5. Hold kontakt med venner og familie

…på telefon, epost eller sosiale medier, hvis du ikke kan være i kontakt med dem fysisk.

6. Vis omsorg

…og ta spesielt kontakt med noen du tror kan oppleve ensomhet. Ikke gå på besøk til noen som er i karantene eller isolasjon.

7. Viruset kan ramme alle

Du må ikke bidra til at frykt for viruset fører til stigmatisering av enkeltmennesker eller grupper.

8. Ta vare på deg selv

Spis sunt, vær i aktivitet og få nok søvn også om du jobber hjemme eller er i karantene. Gi deg tid til å koble av med film, bøker eller annet. Ikke bruk all tid på å følge med på sykdomsnyheter.

9. Ikke sett deg selv eller andre i en situasjon hvor dere trenger hjelp

fra helse- eller beredskapsressurser utenfor eget hjem. Ikke dra på hytta eller annen reise. Det kan spre smitte og overbelaste lokal beredskap og helsetilbud.