Christel Vølstad er leder av barnevernet i Randaberg.
Christel Vølstad er leder av barnevernet i Randaberg. FOTO: Per Thime

Tildelt penger til prosjekt i barnevernet

Randaberg kommune er tildelt 75.000 kroner til bruk innen et utviklingsprosjekt, «MST CAN». Tiltaket er rettet mot familier med barn mellom 6 og 18 år, der det rapporteres om fysisk vold og/eller omsorgssvikt i hjemmet.

— Dere har allerede etablert samarbeid med Nubu og oppfordres til å videreføre dette. Fylkesmannen vil i tillegg kunne være behjelpelige med å etablere kontakt med andre kompetansemiljø, blant annet gjennom læringsnettverkets ressursgruppe. Da stimuleringsmidlene er en del av læringsnettverket for kommunalt barnevern oppfordres dere til å samarbeide med andre, heter det til tildelingsbrevet fra Fylkesmannen i Rogaland.

Tiltaket tilbys familier der barneverntjenesten vurderer at det er mulig å hjelpe foreldrene til å fungere bedre og til å gi barna god omsorg. Her er i landet var det MST-CAN-teamet, i Bærum kommune som var det første i Norge, etablert i samarbeid med Asker kommune.

Om barnevernet i Randaberg skal jobbe på samme måte som man gjør i Bærum vites ikke. Måten det gjøres på der er:

* Foreldrene i målgruppen kan ha psykiske lidelser, rusmisbruk, svake foreldreferdigheter, aggresjonsproblemer, og/eller selv en oppvekst preget av vold og omsorgssvikt. Familien har ofte fått gjentatte behandlingstiltak og tiltak fra barnevernet, uten at det har gitt resultater. Under behandlingen er barnas trygghet alltid det viktigste.

* Behandlingsteamet i MST-CAN består av én veileder, tre-fire terapeuter og én miljøterapeut. Veileder og terapeutene i teamet er psykologer/klinikere med lang erfaring innenfor systemisk arbeid med familier. Teamet møter familien i hjemmet om lag tre til fire ganger i uken på tider som passer for familien. Teamet er tilgjengelige for familien 24 timer i døgnet, syv dager i uken.

Gjennom å arbeide systematisk og målrettet med foreldrenes egne vansker, familiens omsorg for hverandre, foreldrenes oppdragelsespraksis, samt kontakten med familiens sosiale nettverk (slekt, nærmiljø, skole og andre instanser), er målet å skape et vedvarende trygt og utviklingsstøttene miljø for barna.

Om MST-CAN

MST-CAN står for Multisystemic Therapy – Child Abuse and Neglect, som på norsk kan oversttes til «Flersystemterapi – barnemishandling og omsorgssvikt «. MST-CAN er et forskningsbasert, intensivt og helhetlig behandlingsprogram.
  • En behandling for familier der det forekommer vold og / eller omsorgssvikt
  • For alvorlige og komplekse barnevernssaker
  • Et alternativ til omsorgsovertagelser
  • Målgruppe er barn og ungdom fra 6 til 18 år
  • Hjemmebasert og helhetlig behandling med 24/7 tilgjengelighet for familiene

Kilde: KS.no