taskekrabbe-900x600

— For mye kan være livstruende

KRABBETID: Krabbe spiser man hele året, men for en del er sommeren tiden for krabbe.

Skal man følge rådet fra Havforsningsinstituttet, skal man ikke spise for mye.

– Når det gjelder kjøtt fra hel krabbe kan en person på 70 kilo spise 40 gram kjøtt per uke i Sør-Norge, og 12 gram kjøtt fra krabbene i Nord-Norge. Dette er i tillegg til kadmium fra annen mat, opplyser instituttet og poengterer at tallene kun er basert på en blanding av klokjøtt og innmat. Spiser man derimot bare klør, kan man ukentlig spise 180 gram i nord og 1,8 kilo i sør, sier Martin Wiech til avisen Lindesnes.

Krabbe inneholder nemlig en del av tungmetallet kadnium. For mye kadmium kan blant annet gi nyreskader, beinskjørhet og økt risiko for kreft.

For å avdekke funnene rundt kadmium blant krabbebestanden, gikk Wiech grundig til verks. Forskeren har derfor undersøkt totalt 445 taskekrabber fra både Sør- og Nord-Norge. Han har sett på innholdet av kadmium i klokjøtt og innmat, og sammenlignet krabbene fra sør med krabbene fra nord.

– I Nord-Norge vokser krabbene saktere enn i Sør-Norge, mest sannsynlig på grunn av lavere temperaturer i vannet. Det vil si at en krabbe fra sør og nord kan være like store, men krabben fra nord er mye eldre. Tiden krabben har hatt til å akkumulere kadmium i kroppen kan være en mulig forklaring på de store forskjellene i landet, forteller han videre til avisen.