Om ikke akkurat her, så skal det bygges flere boenheter i Visteleet.
Om ikke akkurat her, så skal det bygges flere boenheter i Visteleet.

– Vi føler oss lurt!

Utbygging skaper misnøye i borettslag