Om ikke akkurat her, så skal det bygges flere boenheter i Visteleet. Det reagerer velforeningen kraftig på.
Om ikke akkurat her, så skal det bygges flere boenheter i Visteleet. Det reagerer velforeningen kraftig på.

– Vi føler oss lurt!

Utbygging skaper misnøye i borettslag

Opp mot ti nye boliger ved Visteleet skaper frustrasjon i Vistestraen borettslag. Borettslaget mener blant annet at byggingen vil påvirke negativt på flere måter.

PLANER: Planene ble vedtatt tidligere i sommer og skaper stor frustrasjon i borettslaget. I et innspill til planen har styret skrevet til kommunen hvor de skisserer opp flere ting de mener ikke vil være bra med en fortetting – og bygging i høyden.

– Vi ser at det er forandringer på planen. Bygg skal i dag bli høyere enn først vedtatt. Dette vil påvirke borettslaget negativt på mange områder, skriver styret i borettslaget.

Taper verdi

I brevet nevner de flere ting de mener ikke er bra:

* Sol
* Lys
* Skygge
* Innsyn fra Visteleet 3 til alle leiligheter vendt mot nybygg
* Leilighetene i Visteleet 2, 4, 6, 8 vil falle i verdi
* Boligmarkedet er mettet i Randaberg

– Det er per dags dato allerede vanskelig å selge leilighet i Visteleet, det vil etter dette vedtaket nærmest gjøre det umulig og få solgt her, heter det fra borettslaget.

Videre skriver de at det vil bli mer trafikk, samt flere kjøretøy som mest sannsynlig vil stå parkert på borettslagets gjesteparkeringer.

Støy

– Det vil også bli mye støy og støv rettet mot leilighetene som er mot Visteleet 3. Borettslaget har allerede opplevd mange års byggearbeid i området. Beboere er mettet av ti års byggearbeid. Det er bygget over alt utenom på jordene over hovedveien.

I borettslget er man også opptatt av utsikten fra eksisterende boliger – eller mangel på det. De skriver at mange har kjøpt bolig ved stedet nettopp på grunn av utsikten.

– Slagordet fra megler har vært, sol, beliggenhet, utsikt og barnevennlig område. Bate har også tilbudt det samme. Ingen har fått forespeilet at det skal være en evig byggeplass, og nå blir vi bygget inne i en ghetto på en skyggeplass med store bygg rundt oss.

De skriver også at de er gjort kjent med at eier av Visteleet 3 ikke ønsket blokker foran sitt inngangsparti, selv om vedkommende har utsikten på andre siden av huset.

Uten sjarm og trivsel

– Vi finner det underlig at han selv skal bygge blokker og ta utsikt, sol, lys, som leilighetene i borettslaget har blitt lovet ved kjøp av leilighet? Mye som har blitt forespeilet er borte. Det er ingen sjarm i Visteleet lenger! Nå må det være nok, mener borettslagets styre.

Til slutt i brevet skriver styret om borettslaget som de mener blir totalt uten sjarm, trivsel og kos. De mener det ikke blir mye igjen når det kommer opp mot ti boliger.

– Dette vedtaket finner vi oss ikke i og klager på det sterkeste inn til kommunen. Vi kan ikke forstå hvordan dere finner dette som en god løsning for beboere som bor rundt her. Vi er lovet en grønn landsby, dette minner mer om ett tettsted uten noen form for naturlige omgivelser. Det vil bli mer støy, også på kvelder og nattestid, samt trafikk. Dette har vi nok av allerede.

Styret avslutter med dette:

– Boenheter i Vistestraen borettslag føler seg lurt med den ideen som har blitt solgt dem når de kjøpte leilighet i Visteleet 2, 4, 6 og 8.