DSC_7815
FOTO: Per Thime

Fikk 200.000 kroner i støtte

PENGER: Randaberg kommune søkte om 438.000 kroner fra Utdanningsdirektoratet, men fikk 200.000.

Tilskuddet er en del av Den tekonologiske spaserstokken som gir tilskudd til utstyr for programmering i skolen.

Målsetting med tilskuddet er å gi elevene kunnskap om og forståelse for algoritmisk tenkning og programmering, gjennom at lærere som har gjennomført kompetanseheving i programmering får tilgang på nødvendig utstyr.

Tilskuddet benyttes til utstyr for programmering til bruk i klasserommet, og skal bidra til å styrke lærernes mulighet til å ta i bruk sin kompetanse.

– Innvilget beløp er lavere enn søkt beløp. Utdanningsdirektoratet har følgende begrunnelse for avkorting av beløpet: Det er søkt om et forholdsvis høyt beløp for utstyr til 3 skoler. Direktoratet har en budsjettramme og kan ikke overskride denne. Utdanningsdirektoratet har derfor gjort følgende vurdering: søknaden innvilges med 200.000 kroner, heter det i brevet.