Screenshot_2020-03-27 Randaberg-innbyggerne vil fortsette som egen kommune
FOTO: Arkivbilde

Høyt sykefravær i kommunen

SYKEFRAVÆR: Randaberg kommune ser økning i sykefraværet i 2020. Ved utgangen av fjerde kvartal i fjor var sykefraværet på 8,1 prosent, men fram til og med 31. mai viser tallene en økning – til 9,7 prosent.

Da koronaen kom til landet i mars steg også sykefraværet spesielt mye. Mens man i februar hadde 9,5 prosent fravær så steg dette til 11,5 prosent sykefravær i mars måned. For både april og mai er de på vei ned igjen.

Siden sommeren 2017 har det vært utarbeidet handlingsplan for å redusere sykefraværet, samt stort fokus på dette i alle ledd i organisasjonen – hos rådmannens ledergruppe, personalavdelingen, ledere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud.

I kommunen rapporteres det fraværstall etter hvert kvartal. Under ser du hvordan det har vært de siste årene. Å få ned sykefraværet er ett fortsatt prioritert satsningsområde for kommunen, og overordnet HMS mål er at sykefraværet skal være 6.0 prosent i 2022 har det tidligere blitt sagt fra kommunen.