Randaberg kommunehus.
Randaberg kommunehus. FOTO: Illustrasjonsbilde

Ikke lenger forskningskommune innen omsorg

Randaberg kommune har inngått i et panel av kommuner, kalt Omsorgsforskingskommuner, som har vært knyttet til Senter for omsorgsforskning (SOF) fag-og forskningsaktivitet.

IKKE MED: Senter for omsorgsforskning (SOF) og kommunen har hatt en skriftlig avtale, men den er nå utløpt og blir ikke forlenget.

– Grunnen til at Randaberg kommune ikke har fått tilsendt forespørsel om dere ønsker å videreføre avtalen som Omsorgsforskningskommune, er at SOF har valgt å trekke et nytt panel av Omsorgsforskningskommuner grunnet endringer i kommunelandskapet etter kommunesammenslåingen i januar i år, heter det fra Hanne Rostad ved senteret.

Det er denne gang trukket tilfeldige kommuner som vil bli forespurt om å være med i ordningen, og Randaberg er ikke med, men det kan også endre seg.

– Dersom noen av kommunene som er trukket ut i første omgang takker nei, trekker vi nye kommuner. Da kan Randaberg være én av kommunene.

Videre takker SOF for samarbeidet de har hatt med kommunen og den tette dialogen.