Fem kvinner svarte på hvorfor de er med i politikken. Dvarprosenten var omtrent som andelen kvinner i kommunestyret.
Fem kvinner svarte på hvorfor de er med i politikken. Dvarprosenten var omtrent som andelen kvinner i kommunestyret.

Lav andel kvinner i lokapolitikken

– Vi som er med synes politikk er spennende og interessant

I Randaberg er 29,6 prosent av kommunestyrets representanter kvinner. Det er mindre en snittet for landet, og mindre enn snittet for nærliggende kommuner.

KOMMUNESTYRET OG POLITIKK: Randaberg24 sendte mail til de kvinnelige representantene i kommunestyret, samt vararepresentantene. Svarprosenten var omtrent som andelen kvinner i kommunestyret, rundt 30 prosent. Honnør til AP som svarte med tre representanter.

Flere partier valgte å ikke svare.

Vi stilte representantene de samme spørsmålene.

* Hvorfor tror dere andelen kvinner er såpass liten i Randaberg som 29,6 prosent?
* Hva gjør deres parti for å rekruttere flere kvinner med?
* Hvordan kom du med i lokalpolitikken? 
* Hvilke saker er det som engasjerer deg i det lokalpolitiske? 
* Hvis du blir spurt om snart fire år til å være med videre, hva sier du da ? 
Tone Gjerde (Frp)
– Andelen kvinner i politikken har vært et problem over tid. Vanskelig å sette fingeren på hva som gjør dette, men vi vil jobbe for å snu dette til neste valg.
– Vi har konkrete planer for å bli mer synlige i landsbyen. Det vil komme egen pressemelding på dette i løpet av uken.
– Jeg ble medlem av FrP for en del år siden. Kurt Randeberg tok kontakt og ønsket meg med i styret i Randaberg FrP.
– Jeg er opptatt av rettferdig/lik behandling i Kommunen vår. Eldre som har bygget landet vårt, skal ha en verdig og trygg alderdom.
-– Jeg har i utgangspunktet sagt 4 år er for lite, da har du akkurat lært det som skal til for å være politiker. Så derfor ble jeg med en periode til, så får vi se hva som skjer etter disse 4 årene. Jeg er opptatt av å slippe nye hoder og ungdommen til, så jeg kommer ikke til å stå i veien for om nye DAMER ønsker å slippe til.
Renate Kolnes (H)

– Jeg tror andelen kvinner er mindre i Randaberg i forhold til andre kommuner fordi det har vært for lite lokalt fokus på det. Å få med kvinner i politikken er et krevende arbeid. Jeg jobber i Stavanger Høyre hvor de har som mål å ha 50 prosent kjønnsfordeling på nominasjonslisten og det er langt færre kvinner som takker ja til å stå på vår liste enn menn. I tillegg opplever vi at flere kvinner enn menn trekker seg fra listen etter de har sagt ja. Dersom vi i Randaberg skal få opp kvinneandelen må det arbeides mye mer målrettet i hvert eneste lokallag. Arbeiderpartiet er det partiet med definitivt mest damer med (4 av 7 representanter) – hva de har gjort for å rekruttere damer med, vet ikke jeg, men de har vært flinke.

– Randaberg Høyre har fokus på at vi ønsker å ha kvinner med i politikken. Nominasjonskomiteen jobbet målrettet for å få kvinner inn på listen og vi hadde en liste som bestod av 11 kvinner og 16 menn. Av disse kom én kvinne inn, og det var meg, og jeg var forhåndskumulert. Det er også en vekker – hva er det som gjør at kvinner i mindre grad blir valgt inn i politikken?

Renate Kolnes, Høyre. Foto: Privat

– Jeg kom med i lokalpolitikken fordi jeg er medlem i partiet og Bjørn Kahrs rett og slett spurte meg om jeg kunne tenke meg å være med på listen. Jeg sa først nei og at jeg måtte vente minst 8 år til ungene mine var større. Men i dagene etterpå tenkte jeg over nettopp dette med kjønnsproblematikken og hvorfor ikke en travel småbarnsmor kan få lov å vise sitt engasjement. Vi diskuterte det litt hjemme, eller jeg sa at jeg ønsker å engasjere meg i lokalpolitikken – dere må heie på meg. Og sånn ble det.

– Saker som engasjerer meg mest er barn og unge – at vi skal fortsette å være en god kommune for barn og unge å vokse opp i. De er fremtiden vår. Jeg er opptatt av at kommunen skal ta vare på eldre og de syke i kommunen på en forsvarlig og god måte. I tillegg er jeg veldig opptatt av at vi skal drifte en kommune på en økonomisk forsvarlig måte. Randaberg må fortsette å vise at vi er en bærekraftig kommune for innbyggerne våre og da må vi fortsette å drifte den på en trygg og forsvarlig måte gjennom god økonomistyring. Ellers har jeg en rekke enkeltsaker som jeg merker engasjerer meg.

– Jeg hadde sagt ja!! Politikk er utrolig gøy.

Kristine Enger (AP)

– Hovedgrunnen er at ikke alle partier har 50/50 prosent med kvinner og menn på sin valgliste. På listene bør i tillegg kvinner og menn stå oppført på annen hver plass. Til dette valget var det også bare jeg som var kvinnelig ordførerkandidat.

– Vi har egne samlinger for kvinner i regi av kvinnenettverket i Rogaland AP.  Vi setter alltid opp på vår valgliste 50/50 prosent kvinner og menn, oppført på annen hver plass. Ved forrige valg kumulerte vi to kvinner og to menn på lista.

– Jeg meldte meg inn i Arbeiderpartiet i 2003 og begynte å gå på møter i regi av Randaberg AP. Det er ikke vanskeligere enn det.

Rammes hardt: Stavangerregionen rammes hardt av nedgangen i oljerelatert næring. Mange personer får i disse dager sluttpakker, blir permitterte eller rett og slett sagt opp, skriver Kristine Enger. Foto: Privat.

Kristine Enger, Arbeiderpartiet. Foto: Privat.

– Det å ha en god kommuneøkonomi og å få være med å utvikle lokalsamfunnet gjennom planarbeid, er det som engasjerer meg mest. Jeg gleder meg spesielt mye nå til å skulle jobbe med den nye sentrumsplanen.

– Det må jeg ta stilling til når det nærmer seg. Nå er mitt fokus å få gjort mest mulig til det beste for Randaberg i denne perioden.

Vibeke B. Hansen (AP)

– Til syvende og sist er det velgerne som bestemmer. Partiene stiller med lister, og her har f.eks. vi i Ap en kvinneandel på 50 prosent, der fordelingen på listen var annen hver kvinne, annen hver mann. Men personstemmer bytter om på rekkefølgen, så her er det som sagt velgernes stemmer som gir resultatet. Våre, altså Aps velgere, fikk like mange kvinner som menn å velge blant. Det gjaldt nok ikke for alle partiene ved dette valget. Kan det være en av grunnene?

– Partiet har eget kvinnenettverk med skolering for kvinner. Ellers så er det i lokalpartiet en jevn kjønnsfordeling. Vi bygger hverandre opp, støtter hverandre og heier hverandre fram uavhengig av kjønn.

Bildet kan inneholde: 1 person, står og innendørs

Vibeke Berge Hansen, Arbeiderpartiet. Foto: Randaberg kommune, web-tv.

– Har alltid vært stolt av å bo i et land med et så bra styresett som et demokrati er, og synes det er viktig av vi verner om dette. Har vært passivt medlem i partiet siden ungdomsårene, og ettersom jeg har hatt Aps politikk til frokost, middag og kvelds via samboeren min de siste 12 årene, så var det kjekt å kunne engasjere meg selv også.

– Foreløpig er jeg en av nykommerne. Jeg er heldig og sitter som en av representantene i HNK, så nærmiljø og kultur er selvfølgelig noe som engasjerer meg.
Ellers er jeg opptatt av at vi må ha gode møteplasser i bygda. Vi må være et raust og inkluderende lokalsamfunn, og også ha fokus på folkehelse.

– Det får vi se på, det vil tiden vise. Men hvorfor ikke?

Ingvild L. Denut (AP)

– Som helt ny i politikk har jeg foreløpig opplevd høyt fokus på kjønnsbalanse ved nominering av kandidater til de ulike verv etter valget. I Arbeiderpartiet har vi Kristine Enger, Eva Walde Lund og ikke minst Reidun Sirevaag, som gode og hjelpsomme forbilder.  Det er viktig med praktisk tilrettelegging av politisk arbeid. Enkle ting som møtetidspunkt, hvordan en blir tatt imot som ny, praktisk informasjon om hvordan en ter seg. Da blir terskelen for å engasjere seg noe lavere. Jeg tror og at en av grunnene til at rekruttering av kvinner kan være vanskelig er at en gjerne må ha noe politisk erfaring fra før når nominasjonslistene lages. Dermed blir inngangsporten noe høy.

Ingvild I. Denut (AP)

– Som helt ny har jeg ikke oversikt over det lokalt. Generelt har Arbeiderpartiet vært sterk pådriver for likestilling på alle nivå i samfunnet. Jeg opplever meg som veldig velkommen i lokal partiet både når det gjelder meninger og interne innspill.

– I fjor ble jeg utfordret av Eva Walde Lund, daværende leder i Randaberg Arbeiderparti til å bli aktiv. Hun ga meg det dyttet jeg trengte for å hive meg utpå.

– Jeg er særskilt engasjert i saker som gjelder helse, skole, miljø, oppvekst og barnevern. Jeg mener at jo flinkere vi blir til å ta kloke valg her jo bedre grunnlag legger vi for et bærekraftig samfunn.

– Tiden vil vise om min stemme inn har noen betydning. Spør du meg med den knappe erfaringen jeg har gjort meg til nå, er svaret ja!