Rådmann Magne Fjell er med i styret i KS-Rogaland.
Rådmann Magne Fjell er med i styret i KS-Rogaland. FOTO: Per Thime

Historiske utfordringer krever godt samarbeid, tydelige avklaringer og kraftfulle virkemidler

Kommunene i Rogaland viser stor fleksibilitet, innsatsvilje og evne til å håndtere det uforutsette i forbindelse med koronasituasjonen. I krisesituasjoner er det viktig med et godt samarbeid om felles løsninger mellom stat og kommune. Nå er kommunene klare til å iverksette motkonjunkturtiltak, sier styret i KS Rogaland.

PRESSEMELDING: Omstillingen i kommunene har vært enorm de siste to ukene. Helsetilbudet og kriseberedskapen er betydelig oppskalert. Det er viktig og det er kostnadskrevende. I tillegg til håndteringen av koronaepidemien står nå kommunene klare til å iverksette motkonjunkturtiltak som virker raskt om staten ønsker det.

Godt samarbeid


Kommunene i Rogaland samarbeider godt både mellom seg og med sykehusene i regionen om å iverksette stadig nye tiltak for å møte behovene for helse- og omsorgstjenester i forbindelse med koronautbruddet. Opprettelse av egne luftveislegevakter, omsorgsavdelinger og samarbeid om utskriving av pasienter fra sykehusene er blant oppgavene som nå løses i kommunene. Samtidig skaper bemanningssituasjonen utfordringer og må løses på nye måter etter hvert.

• Det gode samarbeidet om helsetjenester er grunnmuren for gode løsninger tilpasset utviklingen i epidemien. Sammen skal vi ivareta innbyggerne godt, sier Odd Stangeland, leder i KS Rogaland.

Garanti fra staten

Samtidig mener fylkesstyret det er viktig at det blir klargjort hvilke kriterier som vil bli gjeldende når kommunene i neste omgang skal kompenseres for inntektstap og merutgifter i forbindelse med koronautbruddet. Bemanningen økes, tiltak som iverksettes er kostbare og i tillegg kommer tap av skatteinntekter. Om kommunenes kjøpekraft og investeringsevne skal opprettholdes må de økonomiske rammene tydelig avklares.

• Kommunene omstiller seg fort og det legges ned en imponerende innsats av alle ansatte.

Tiltakene har betydelige ekstrakostnader som må avklares med en garanti fra staten om at de dekkes i sin helhet, sier fylkesstyreleder Odd Stangeland.
Han understreker at det er en krevende tid for kommunene, og at fylkesstyret forventer avklaringer med staten både når det gjelder økonomi og også hvilke oppgaver som ellers overføres til kommunene som følge av at staten nedskalerer tilbud.

Motkonjunkturtiltak

Mange kommuner har store investeringer som er planlagt for 2020 og 2021. Med en trygghet på at staten vil bidra til at kommuneøkonomien sikres, kan disse tiltakene iverksettes og bidra til å holde hjulene i gang i en svært krevende til for næringslivet og lokale arbeidsplasser.

Kommunene er klare til å ta en aktiv rolle ved å iverksette ytterligere tiltak for å styrke arbeidsmarkedet i denne situasjonen.

– Hvis staten ønsker å iverksette motkonjunkturtiltak står kommunene klare til å bidra. Vi kan iverksette tiltak med stor samfunnsnytte som kan gi rask effekt, sier fylkesstyrelederen.

Fylkesstyret i KS Rogaland består av:
 Odd Stangeland (utvalgsleder), Margrete Dysjaland (nestleder), Trine Meling Stokland, Bjørn Laugaland, Jonas Skrettingland, Irene Heng Lauvsnes, Anja B. Endresen, Magne Fjell og Kjell Øyvind Pedersen