Det ryddes langs sjøen. Her nede ved Vistnesvågen er det Eivind Vistnes som har vært med traktor.
Det ryddes langs sjøen. Her nede ved Vistnesvågen er det Eivind Vistnes som har vært med traktor. FOTO: Eivind Vistnes

Kommunen inviterte til dugnad langs kystlinja

– Dette var ikke bra!

Randaberg kommune har satt i gang en dugnad vedrørende rydding langs kystlinja, sammen med tre andre kommuner på Nord-Jæren.

RYDDING: Noen kontainere begynner å få en del søppel oppi, men det er ikke alle som er enige i at dette er noen god form for dugnad – spesielt ikke nå.

– Da vi i disse dager får meldinger som oppfordrer til ikke å leke på fotballbaner eller at barn leker sammen, ser jeg dette som en særdeles uklok aktivitet. Skal dere nå oppfordre oss alle å gå, å ta i samme kasse og ferdes i samme område for å plukke på noe så urent som søppel?

Det skriver en innbygger i Randaberg i en epost til kommunen.

Det er satt opp flere kontainere langs sjøen i Randaberg. Ikke alle liker initiativet fra fire kommuner. Foto: Eivind Vistnes

– Nei, som tidligere ambulansepersonell og hjelpepleier ser jeg det som ikke bra at dere setter opp felles aktiviteter der barn/voksne skal ta i plasbokser som dere har satt ut. En stor og unødvendig smitteskilde, skriver vedkommende.