0_960_False_False_1_jpg_85_https__images_finncdn_no_dynamic_1600w_2020_3_vertical-2_17_5_116_318_325_437193106_jpg
FOTO: Illustrasjonsbilde

Unntak fra plan – og bygningsloven i forbindelse med koronautbruddet

Utbruddet av koronaviruset kan føre til et midlertidig behov for å ta i bruk eksisterende bygg til helse- og omsorgstjenester på kort varsel. Tilsvarende gjelder midlertidig plassering av bygg, som brakker eller telt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor vedtatt en midlertidig forskrift som åpner for å fravike deler av plan- og bygningsloven.

ENDRING: Den midlertidige forskriften skal sikre at kommunene får økt handlingsrom til å iverksette nødvendige tiltak raskt. Forskriften er tilgjengelig på Lovdata.no.

Kommunen kan unnta fra krav om søknad for bygg som skal brukes til helse- og omsorgstjenester.

Kommunene kan gjøre unntak fra krav om søknad etter plan- og bygningsloven § 20-2 for tidsbestemt bruksendring av byggverk som skal brukes til helse- og omsorgstjenester.

– Har kommunen behov for å ta i bruk en idrettshall, kontorbygg eller hotell til å oppbevare medisinsk materiell, til å etablere en legevakt eller innkvartere personell, kan dette dermed gjøres  på en effektiv og rask måte, heter det fra kommunal- og moderninseringsdepartementet.

Tilsvarende vil også kommunen kunne unnta plassering av midlertidige byggverk som skal stå lenger enn to måneder, fra krav om søknad og tillatelse.

Et unntak kan gis for en periode inntil seks måneder. Denne kan forlenges én gang.