Trafikken viser kraftig nedgang på E39 og fylkesveien til og fra Randaberg sentrum.
Trafikken viser kraftig nedgang på E39 og fylkesveien til og fra Randaberg sentrum. FOTO: Per Thime

Se trafikktallene fra Statens vegvesen

Trafikken stuper på veiene

Helgetrafikken gikk noe opp på E39, men ukestrafikken viser en klar nedgang. For Randabergsletta er det nedgang ukedager, men ikke for helg.

TRAFIKK: De siste 14 dagene har trafikken stupt på E39 Mekjarvikveien. Det viser tallene fra Statens vegvesen.

Normalt er det rundt 20.000 kjøretøy som bruker E39 på ukedager, og noe færre i helger. Etter koronautbruddet har tallene gått kraftig ned – og det fortsatte i forrige uke.

Dette er trafikktallene for E39 Mekjarvikveien, eller E39 Finnestad som målepunktet heter hos Statens vegvesen.

Tallene viser nemlig at trafikken omtrent er halvert på strekningen. Fylkesveien mot Randaberg sentrum merker også en betydelig nedgang i kjøretøy.

Spesielt gjelder dette for ukedager. I helgen var det noe mer trafikk enn forrige helg. Det kan blant annet ha med at flere ikke reiste på hytta i helgen som var.

Dette er tallene for fylkesveien inn mot Randaberg sentrum, og tilbake.