Randaberg har innbyggere fra en rekke land. Det er derfor øgså nødvending med informasjon om koronautbruddet på andre språk enn norsk.
Randaberg har innbyggere fra en rekke land. Det er derfor øgså nødvending med informasjon om koronautbruddet på andre språk enn norsk. FOTO: IMDI

Kommunen informerer de utenlandske innbyggere om koronautbruddet

Det går på engelsk og tigrinsk – og flere språk

I Randaberg bor det innbyggere fra mange land. Da koronautbruddet traff landet krever det informasjon – på flere språk.

INFORMASJON: Derfor har også kommunen tatt i bruk informasjon på sine nettsider for flere av de andre som snakker et annet språk enn norsk.

Innvandrere utgjorde i 2019 10,9 % av befolkningen i Randaberg. De kommer fra mange forskjellige land.

Over 1200 innbyggere med utenlandsk bakgrunn skal dermed ha informasjon, og det er noe kommunen har gjort noe med på flere språk.

Polen (205), Eritrea (109) og Syria (94) tilhører den største delen av dem som snakker et annet språk.

På kommunens hjemmesider finnes det nå informasjon, som et brev fra ordfører på engelsk og arabisk.

Lokal informasjon om koronaviruset kan man lese på engelsk, arabisk, polsk, rumensk, swahili og tigrinsk.

Sistnevnte er språket man snakker i Eritrea.

Informasjon på andre språk finner du her.

I Eritrea snakker man tigrinsk.