Disse gravearbeidene er bare irriterende. Ikke overfor dem som utfører jobben, men for dem som ikke har tenkt på hva dette vil bli. Et stoppested i veien er alt annet enn bra.
Disse gravearbeidene er bare irriterende. Ikke overfor dem som utfører jobben, men for dem som ikke har tenkt på hva dette vil bli. Et stoppested i veien er alt annet enn bra. FOTO: Per Thime

Kommentar: Dette virker helt håpløst!

Dere har kanskje fått det med dere? Det er litt byggeaktivitet på gang, i form av noe uforståelig ved bussholdeplassen på Randabergveien, ved Kiwi. Det er fylkeskommunen som har ansvaret.

KOMMENTAR: Joda, visst ser det fint ut og firmaet som utfører jobben gjør det helt sikkert på den måten de skal. Det har ikke noe med dem å gjøre, for de vant «bare» oppdraget om bussholdeplassen.

Det er i ferd med å komme opp kantstein som starter ved utkjørsel fra Goadalen. Det ser bra ut, men problemet er bare at det aldri slutter med kantstein. Ikke før bussholdeplassen er passert.

Nå er det nemlig mye som tyder på at bussholdeplassen skal bort. Den skal erstattes av et busstopp – MIDT I VEIEN.

Det er her det skurrer for undertegnede, samt mange andre som har tatt kontakt. Hva i alle dager er det fylkeskommunen har funnet på her? Det er nemlig fylkeskommunen som overtok fylkesveiene fra 1. januar.

Er det noen penger som er tildelt som må brukes opp før en viss dato?

Dette er faktisk alt annet enn bra. Et busstopp midt i veien – på en vei som i 2018 hadde nærmere 8000 biler som passerte hvert døgn.

Hvor er logikken ?

8000 biler gir mye trafikk på Randabergveien. Det er omtrent halvparten av det som kjører på E39 noen hundre meter lenger unna.

Jeg vet ikke hvor mange passasjerer som går på bussen på dette som blir et stoppested. Men det er trolig snakk om flere hundre hver eneste uke.

Med åtte-ti passasjerer på, hver gang bussen stopper i veien, så betyr det også stopp i trafikken. For hvem var det som ikke fikk med seg at dette vil bli en utfordring – i stedet for et bedre stoppested?

Vi har kontaktet Kolumbus og Statens vegvesen. Fra Kolumbus heter det at de ikke har fått beskjed om at det nå blir et stoppested midt i veien.

Og en annen ting. Det er også startet et reguleringsarbeid for dette området, for det legges etter hvert opp til andre løsninger for syklende. Dette er bare å kaste penger, sikkert flere hundre tusen kroner, rett ut av vinduet.

Også velforeningen i Goadalen er forundret, som flere andre. De mener dette blir mindre trafikksikkert når biler skal ut på fylkesveien.

For det er ikke kommunens ansvar, for dette er en fylkesvei – og da er det fylkeskommunens ansvar.

Hvorfor ikke bare sette det i stand som det var? For som det blir nå – som et busstopp midt i veien, det er totalt ubrukelig, etter Randabergs24s mening.

Per Thime

Journalist/redaktør Randaberg24