1145DDBD-8233-4E0E-9DEA-E979EC0F5985

Skal «freshe» opp kommunal sti på Viste

En beboer på Viste kontaktet kommunen, for hun savnet utbedring av en kommunal sti. Nå har hun fått svar.

TURSTI: Det nede ved Visteleet det er en tursti som ikke har fremstått i den beste forfatning.

Hun skriver i et brev til kommunen at det er tatt kontakt flere ganger, men det er ikke blitt gjort noe.

Svaret hun har fått var at stien sto på listen, men nødvendigvis ikke prioriteringslisten.

Nå har hun fått svar fra kommunen, sendt til vedkommende i dag.

Kommunen tar tak i stien og gjør noen grep for å få det bedre.

– Beklageligvis har vi ikke hatt anledning eller kapasitet til å utbedre dette tidligere. Vi er nå inne i fasen der vi innhenter pristilbud fra entreprenører. Vi har gitt tilbakemelding om at arbeidet skal være utført innen utgangen av mars, skriver Idar Goa Kolnes, anleggsansvarlig teknisk drift.

Stien det er snakk om vil få et nytt dekke bestående av frest asfalt, også kalt asfaltgranulat.

– Denne granulaten binder seg bedre og selv etter en regnskyll vil stien holde seg slett og fin.