20181012-DSC_4275
FOTO: Per Thime

Kommunen positiv til midlertidig innkvartering

Randaberg kommune mottok i januar en søknad om rammetillatelse for oppføring av tilbygg til en industribynging fra Hermes Mekaniske Verkstad AS. Firmaet ønsker å sette opp en midlertidig innkvarteringsbygning.

BYGGING: Hermes Mekaniske Verksted AS har i cirka 25 år hatt innkvartering for arbeidstakere på eiendommen Tangen 7 på Grødem. Tilbygget som det søkes om dispensasjon for, skal erstatte den gamle innkvarteringsbygningen.

Hermes har søkt om dispensasjon for oppføring av en midlertidig innkvarteringsbygning, med rullerende 5 års midlertidig brukstillatelse om gangen. Det omsøkte tilbygget skal ikke kunne selges eller leies ut til andre foretak, men skal driftes av Hermes Mekaniske Verksted AS. Innkvarteringsbygningen skal kun brukes av arbeidstakere som firmaet benytter.

Randaberg kommune, ved rådmann, er positiv til tiltaket fra bedriften.

– Rådmannen legger Hermes Mekaniske Verksted AS sin driftsform og deres lange erfaring med innleide utenlandske skiftarbeidere, til grunn for sin vurdering av dispensasjonssøknaden. Omsøkt tilbygg er tilpasset eksisterende bebyggelse, og det er kun tilbyggets bruksformål som medfører kravet om dispensasjon.

Det aktuelle bygget som skal opp er også plassert i utkanten av industriområdet.

Hermes Mekaniske Verksted AS holder til nede på Tangen. Foto: Per Thime

– Dette reduserer konfliktpotensialet mellom boformålet og industriformålet angående støy, støv, trafikksikkerhet og lignende. Innkvarteringsformålet vil derfor medføre færre ulemper enn hvis bygningen hadde ligget midt inne i industriområdet, skriver rådmannen.

Og etter en samlet vurdering er rådmann positiv til Hermes Mek. sin søknad.