Øyvind Jacobsen (Ap) ønsker å ta opp praten om kommunesammenslåing.
Øyvind Jacobsen (Ap) ønsker å ta opp praten om kommunesammenslåing.

Tar opp forslag for ny dialog om kommunesammenslåing

Det er Arbeiderpartiets Øyvind Jacobsen som har fremmet forslaget som tas opp på lokallagets årsmøte til helgen. – Respektløst, mener partikollega Gunnar Hiim i Randaberg.

SAMMENSLÅING: Når Stavanger Arbeiderparti til helgen skal ha årsmøte er det en rekke saker på programmet.

I forslag 42 til årsmøtet dreier det seg om kommunesammenslåing. Nemlig å kartlegge Strand og Randaberg kommuner, om mulig fremtidig sammenslåing med Stavanger.

Forslaget kommer fra Øyvind Jacobsen, kommunestyrepolitiker i Stavanger.

– Bør hele tiden søkes etter

Som politikere har vi ett hovedansvar, og det er å sørge for at innbyggerne får best mulig og billigst mulige tjenester for skattepengene sine. Gamle kommunegrenser må ikke være en bremse for å hele tiden gi innbyggerne bedre tjenester. Så er det umulig for meg å slå fast hvilken framtidig struktur som vil gi best tjenester, men jeg synes det er et ansvar å med jevne mellomrom undersøke dette.

I forslag til vedtak heter det:

«Stavanger Arbeiderparti oppfordrer bystyregruppen å innlede samtaler med Strand kommune for å kartlegge mulighet for framtidig kommunesammenslåing. Hjelmeland kommune inviteres med i samtalene. I arbeidet gjenopptas også dialog med Randaberg og Sola kommune».

Øyvind Jacobsen, Stavanger Ap. Foto: Stein Roger Fossmo, Rogalands Avis

Har endre seg

I dag er det slik at etter at Rennesøy og Finnøy slo seg sammen med Stavanger, så er veien til deres nye sentrum og rådhus, innom en tur i Randaberg.

Bildet for Stavanger og Randabergs del har jo endret seg etter at Finnøy og Rennesøy slo seg sammen med Stavanger. Kanskje er det hensiktsmessig å kjøre fra Stavanger kommune gjennom Randaberg kommune til Stavanger kommune også i framtiden. Kanskje ikke.

Jacobsen legger også til:

– Så er det viktig å understreke at dette er et forslag til vårt årsmøte, og at det er medlemmene som avgjør endelig vedtak.

Leder i Randaberg Ap, Gunnar Hiim, rister bare på hodet av utspillet fra partikollegaen i Stavanger.

– Respektløst

Det er helt uaktuelt for Randaberg Arbeiderparti å starte opp med nye samtaler med nabokommuner om en eventuell kommunesammenslåing. Randaberg har vært igjennom nabosamtaler med, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy tidligere. Det førte som kjent ikke frem. Randaberg Arbeiderparti er krystallklare på at Randaberg kommune skal være en selvstendig kommune langt inn i fremtiden.

Hiim har svært lite til overs for forslaget til partikollega Øyvind Jacobsen.

– Det er manglende respekt for lokaldemokratiet at Stavanger Ap foreslår at Randaberg, sammen med Strand, blir foreslått til sammenslåing med Stavanger. Jeg vil ta kontakt med partiledelsen i Stavanger ASAP og finne ut hva dette bunner i.

Det har Hiim gjort.

Jeg har bedt om at min og vår holdning til nye samtaler om en eventuell naboprat også blir formidlet når forslaget fremmes til årsmøtet i Stavanger Ap. Den er fortsatt krystallklar. Randaberg Arbeiderparti er ferdig med naboprater i denne omgang og er ikke interessert i samtaler vedrørende  en eventuell kommunesammenslåing.

PS! Hva mener du? Send oss dine betraktninger om dette på tips@randaberg24.no