tinghretten
FOTO: Tore Bruland, Rogalands Avis

Kjøpte bil med falsk signatur – dømt i retten

En kvinne fra Sola i 40-årene skrev ut falsk betalingsbekreftelse fra NAV på 31.000 kroner. Hun forledet da en mann til å gi fra seg bilen ved Mortavika. På vei til Sola ble hun tatt i fartskontroll i Randaberg.

DOM: I retten var hun tiltalt etter fire paragrafer. Først dreide det seg om den hvor hun kjøpte bil ved å fremvise en forfalsket betalingsbekreftelse fra NAV på kroner 31.000.

Hun hadde da i forkant skaffet seg et dokument som var underskrevet med en ettergjort underskrift fra saksbehandler i NAV, og som da inneholdt en bekreftelse på at NAV skulle overføre et beløp på 31.000 kroner til vedkommende som skulle selge bil.

Byfjordtunnelen

Dette ble gjort ved Mortavika på Rennesøy. Kvinnen satte seg i bilen og kjørte, men ble også tatt i å ha kjørt for fort. I papirene fra retten står det at kvinnen kjørte i 88 kilometer i timen i Byfjordtunnelen på vei mot Randaberg. Det er 80 km/t der.

Dagen etter ble hun stoppet i Solakrossen av politiet. Det viste seg også at kvinnen ikke hadde førerkort for bil. Bilen var heller ikke forsikret.

Flere forhold

– Både de subjektive og de objektive vilkår for straff er oppfylt. Siktede har samtykket i at saken blir avgjort ved tilståelsesdom, heter det fra retten.

Til dommen kommer det også to andre forhold som ligger tilbake i tid. Samlet sett blir straffen for alle forhold satt til 60 dagers fengsel, men med to års prøvetid. Til sammen ble kvinnen dømt for seks forhold.