7899ac42-9c3e-4d42-ad8a-77b6f20b8f1b
FOTO: Rogaland fylkeskommune

88 personer fra Randaberg mottar fagbrev

Det ble utdannet 3 332 nye fagarbeidere i Rogaland i 2019. 88 av dem kommer fra Randaberg. Den eldste er 55 år.

Torsdag blir det høytidelig utdeling av fag-, svenne- og kompetansebrev i Stavanger Forum i Stavanger. Det blir kåring og utdeling av Årets hederspris 2019. Fylkesordfører Marianne Chesak holder festtale.

– Jeg er stolt over at Rogaland er best i landet på fagopplæring. Hver enkelt får nå et viktig og synlig bevis på at de har en viktig kompetanse. Samtidig er fagarbeiderne en forutsetning for at samfunnet vårt skal fungere. Arbeidslivet i fylket trenger fagfolk med kunnskaper og ferdigheter. Jeg gleder meg til utdelingen og til å feire alle våre nye flotte fagarbeidere, sier Tom Kalsås, leder i Yrkesopplæringsnemnda.

Rogaland er best i landet på å utdanne nye fagarbeidere viser oversikten.

Også fra Randaberg er den en rekke personer som skal være med torsdag i Stavanger Forum. Det er påmeldt over 800 personer til arrangementet.

Oversikten viser at det er 88 personer fra Randaberg som har tatt fag-, svenne- og kompetansebrev fra Randaberg. Den eldste er 55 år gammel.

I Randaberg er det Helsearbeiderfaget som er mest populært. Her finner en 14 personer, fulgt av barne- og ungdomsarbeiderfaget med 10.

Fordelingen viser at det er 29 kvinner og 59 menn som har bestått.

Fakta:

Dette er topp fem-listen over nye fag- og svennebrev på Nord- og Sør-Jæren

  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget          310 prøver
  • Helsearbeiderfaget                                290 prøver
  • Yrkessjåførfaget                                    133 prøver
  • Tømrerfaget                                          125 prøver
  • Elektrikerfaget                                       144 prøver