Geografisk driftsenhetsleder for Stavanger og Ryfylke, Odd Tveit Jørgensen. Nå er han klar med statistikk for Randaberg så langt dette året.
Geografisk driftsenhetsleder for Stavanger og Ryfylke, Odd Tveit Jørgensen. Nå er han klar med statistikk for Randaberg så langt dette året. FOTO: Politiet/Per Thime

– Vi rykker ut på færre oppdrag

Når politiet skal kutte i antall ansatte vil det få konsekvenser. Liv- og helse prioriteres, mens saker som dreier som om innbrudd har lav prioritet.

POLITI: Det var Stavanger Aftenblad som meldte at det skal kuttes i en del stillinger innen politiet. I Randaberg er det lensmannskontor og kommunen har også en politikontakt.

– Passkontoret på Randaberg vil ikke bli påvirket av eventuelle kutt i stillinger. Det samme gjelder politikontakten, som vil bestå.

Det forteller geografisk driftsenhetsleder for Stavanger og Ryfylke, Odd Tveit Jørgensen, til Randaberg24.

LES OGSÅ: Kutter flere stillinger i politidistriktet

Når det gjelder hvor kuttene kommer, så er ikke det klart. Men færre politifolk gir også en annen beredskap, og andre prioriteringer. Det bekrefter Tveit Jørgensen.

– Når det gjelder beredskap i distriktet vil færre politifolk føre til at vi rykker ut på færre oppdrag som har lav prioritet, som for eksempel innbrudd. Saker hvor det er fare for liv og helse skal, og må, prioriteres høyest.

Stavanger Aftenblad meldte at budsjettet for Sør-Vest politidistrikt ikke lenger gor rom for økning.

– Nå ser vi imidlertid at budsjettet for 2020 ikke gir oss muligheten til å vokse. Tvert om må vi senke ambisjonsnivået. De siste årene har vi fått en årlig budsjettøkning på cirka 5 prosent. Det planla vi med i år også, men økningen i år var på 2,7 prosent. Dette utgjør over 20 millioner kroner, sa politimester Hans Vik.